Vill du vara med?

LAK söker ständigt duktiga sångare och har provsjungning i början av varje termin. Vi strävar efter att hålla en hög ambitionsnivå, så för att vara med krävs körvana. Om du är intresserad av att prova in så hör av dig till cecilia.martin-lof@odeum.lu.se. Skriv i mailet vilken stämma du söker till samt några rader om din bakgrund och tidigare körerfarenhet.

Höstens inprovningar till LAK sker den 4:e september.

Vid uppsjungningen får du sjunga en egen vald sång, samt göra omfångsövningar, gehör och ett notläsningsprov. Om du vill ha ackompanjemang, så glöm inte att ta med noter i rätt tonart!

Repetitioner

LAK repeterar måndagar kl 18.30–21.30 i Palaestra et Odeum – byggnaden till höger om Universitetshuset. Varje termin har vi en körhelg då vi åker iväg, repeterar och umgås under festliga former.

Konserter

Kören ger två eller tre större konserter varje termin. Du kan se exempel på vår konsertsida och konserthistorik. Utöver detta medverkar vi ett par gånger per termin vid universitetets högtider, t ex professorsinstallationer och doktorspromoveringar. Dessa evenemang ligger oftast på dagtid. Kören gör även då och då längre eller kortare resor, till exempel till Ohrid i Makedonien sommaren 2011, Festspelen i Piteå sommaren 2012, eller som nu sommaren 2018 till trakterna kring Prag.

Sånglektioner

Inom ramen för LAK:s verksamhet finns möjlighet för LAK:s sångare att ta sånglektioner. Det finns också möjlighet till instudering med repetitör från musikhögskolan.

Kursverksamhet vid Odeum

Vid Odeum finns också möjlighet att studera orkesterspel, kammarmusik, körledning och musikteori. För mer info om kurserna se www.odeum.lu.se.

Palaestra et Odeum

Palaestra et Odeum