Lunds universitets julkonsert

Lunds universitets julkonsert

Lunds Akademiska Kör, Akademiska Kapellet och Lunds universitets brassband förenas i en härlig julkonsert tillsammans med solist Christer Nerfont. Dirigenter: Patrik Andersson och Cecilia Martin-Löf.

Biljetter genom ensemblernas medlemmar, överblivna biljetter säljs i dörren.

Entre: 150:- / 100:- (student och ungdom).

2014-12-14 18:00 Universitetsaulan