Lunds akademiska körs tillskyndare

Reptition med LAK

LAK behöver en vänförening för alla oss som gillar LAK. En förening som gör det möjligt för före detta LAK-sångare att hålla kontakten med varandra och med körens medlemmar, som ordnar roliga aktiviteter och sammankomster och som stödjer LAK:s verksamhet. Så tyckte en samling nuvarande och tidigare medlemmar i Lunds akademiska kör och bildade därför Lunds akademiska körs tillskyndare (LAKT).

Medlemskap

Medlem i LAKT är automatiskt den som idag är aktiv medlem i LAK, den som slutat hösten 2010 eller senare samt den som är hedersmedlem eller passiv medlem i LAK. Utöver detta är vänmedlemskap öppet för var och en som sympatiserar med föreningens syfte att stödja den goda körandan i Lunds akademiska kör, samt att ge tillfälle för föreningens medlemmar att upprätthålla, återknuta och inleda kamratliga kontakter med intresse för körsång som gemensam nämnare.

Om du är intresserad av att bli vänmedlem i LAKT hör av dig till lakt@lak.se.

Styrelse

LAKT:s styrelse är:

Kontakt

E-post: lakt@lak.se

Adress:
Lunds akademiska körs tillskyndare
Box 117
221 00 Lund

Dokument

Här följer en samling med de föreningsdokument som skapats i samband med LAKTs verksamhet.